Návody

Veselý žabák jako papírová loutka

Chcete se pustit do výroby? Vystřihovací předlohu najdete v sekci Šablony a předlohy!

(Text a foto: Lenka Vohlídalová)